Ett hundra år gammalt kulturarv

Ett rikt arv att förvalta
Svensknabben är ett över hundra år gammalt kulturområde i Kalmar. På en udde i Kalmarsund ca tre kilometer norr om centrum återfinns denna vackra miljö från tidigt 1900-tal. Även om vissa saker har förändrats sedan dess, så återstår mycket av platsens ursprungliga tjuskraft. Det är ett skimmer som vi till varje pris vill vårda och förvalta.

Jeanssons
För hundra år sedan var Svensknabben hemvist åt en av Kalmars mest berömda familjer – familjen Jeansson. Kring mitten av 1800-talet etablerade sig familjen i Kalmar. Man kom snart att engagera sig i stadens näringsliv, men man kom även att ta aktiv del i dess politiska liv. Tidigt förvärvade man en ångkvarnsrörelse som man sakta men säkert byggde upp till en av norra Europas mest lönsamma. Mycket till följd av denna framgång framträdde Jeanssons som Kalmars mest förmögna och inflytelserika familj.

Kulturmiljön på Svensknabben
I slutet av 1800-talet lät den framgångsrike kvarnägaren John Jeansson bygga en bostad på udden. Det var naturligtvis viktigt att bostaden skulle återspegla familjens ekonomiska och sociala särställning. Successivt växte en förstklassig kulturmiljö fram som än idag låter sig beskådas. Förutom Villa Solbacken är Svensknabben hemvist åt Ryttmästarvillan, en stallbyggnad, en trädgårdsmästarbostad och en kägelbana. Alltsammans varsamt bevarat.

En plats värd att försvara
Även innan familjen Jeansson tog udden i besittning spelade den en viss lokalhistorisk roll. Under det s.k. Kalmarkriget 1611-13 försökte svenska styrkor befria Kalmar stad som var belägrat av danskarna. Försöket misslyckades och svenskarna trängdes tillbaka. Inför anstormande danskar försökte en svensk enhet tillfälligt hålla stånd på udden – något som sägs ha givit Svensknabben dess namn.

Upplev en måltid på Villa Solbacken

Välkommen att besöka oss! Vi erbjuder luncher, middagar och andra festligheter.

Skapad med kärlek av Wilson Creative